Home

ESPACE is een jong adviesbureau dat zich bezig houdt met ontwerpen en inrichting van stad, tuin & landschap. De specialisatie is omgevingspsychologie. In vele bronnen kun je lezen dat groen belangrijk is voor welbevinden, gedrag en gezondheid van mensen. ESPACE wil weten welk doel je kunt dienen met een groene invulling en HOE dat groen er dan uit moet zien. Daarom zijn er ontwerpsleutels gedefinieerd. Bijvoorbeeld de ontwerpsleutel voor woonomgeving.

In de oude wijken is integratie vaak een probleem. ESPACE kijkt eerst welk doel bereikt dien te worden, bijvoorbeeld veiligheid op straat, aanpak van hangjongeren, vernieling, vervuiling, enz. Dan adviseert ESPACE welke vormgevende verbeteringen doorgevoerd kunnen worden om genoemd doel te bereiken.


Zo zijn er 6 ontwerpsleutels ontwikkeld voor woonomgeving, werkomgeving, de veilige school, zorgomgeving, winkelomgeving en recreatieomgeving. En altijd met het idee dat de investering terug verdient kan worden door maatschappelijke doelen te bereiken. Bijvoorbeeld door lager ziekteverzuim, minder vernieling, minder schooluitval, enz.
Ook wil ESPACE meewerken aan onderwijs- en wetenschapsprojecten die bovengenoemde verbanden onderzoeken.
Daarnaast wordt er gewerkt aan productontwikkeling. Het veilige trottoir is daar een voorbeeld van.